Cinsiyet eşitliğinde ilerleme kısıtlı kaldı

Raporu değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Toplumsal cinsiyet eşitliği için zihinsel ve kültürel dönüşümü başlatan kadınların, hayatın her alanına etkin ve aktif katıldığı bir Türkiye hayal ediyoruz” derken, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, “Yolumuz uzun ve meşakkatli olsa da bizler bir o kadar güçlü ve kararlıyız” mesajını verdi.

İSTİHDAM VE ÜCRETLER

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

-2022’de Türkiye’de istihdama katılan kadın oranının yüzde 28, erkek oranının yüzde 62.8 olduğu belirtilirken, Dünya Bankası verisine göre de 2018 yılında işletme sahibi erkek sayısının kadın sayısının yaklaşık 5 katı olduğuna dikkat çekildi. Raporda, kadınların tam zamanlı istihdamının artmasına yönelik çözümlere odaklanılması, eğitimli kadın işsizliğini giderecek çözümler geliştirilmesi, ara eleman ihtiyacı için kadınların istihdamının teşvik edilmesi ile doğum, ebeveyn ve süt izinlerinin iyileştirilmesini kapsayan önerilerde bulunuldu.

-2020 yılı Eurostat verisine göre yoksulluk riskindeki kadın oranı yüzde 52.2. Bu oranın 2010’da yüzde 52.4 olması ilerlemenin yavaş olduğunu gösteriyor. Mevcut mevzuatın annelik ücret açığını ve genel kadın-erkek arasındaki ücret açığını önleyecek şekilde düzenlenmesi ve bunun denetlenmesi, şeffaf ücret uygulamasına geçilmesi, yoksullukla mücadele politikalarında kadınlara öncelik verilmesi ve kadınların finansal okuryazarlığının artırılması önerildi.

KADIN TEMSİLİ DÜŞÜK

-Türkiye genelinde ne eğitimde ne istihdamda olan (NENİ) kadın oranı erkeklere göre oldukça yüksek. 2020 verilerine göre kadınların yüzde 35.4’ü, erkeklerin ise yüzde 19.5’i NENİ. Raporda kadınların eğitim seviyesini artırmak ve NENİ oranını azaltmak için kamu yatırımlarına, bölgesel cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesine, NENİ kategorisinde gençlerin yanı sıra genç ebeveynler ve göçmenlere yönelik verilerin de incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

-Kadınların üst düzey karar alma pozisyonlarında temsili hem kamuda hem de özel sektörde erkeklere oranla oldukça düşük. Raporda siyasi partilerin içinde kadınların güçlenmesi için kadın kollarının kaldırılarak, parti programlarının kadın-erkek birlikte planlanması, kadınların siyaset, toplum ve ekonomi alanlarında eğitim alması, örgütlerin çalışma şartlarında kadınların iş-yaşam dengesinin gözetilmesini de kapsayan önerilerde bulunuldu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx