Perakendecilerle AVM sahipleri yeniden karşı karşıya: Keyfi kira artışlarıyla karşı karşıyayız

Organize perakendede canlılık nisanda da genel olarak sürerken maliyetlerde ve giderlerde tahminlerin üzerindeki artış, sektörü endişelendiriyor.

Sektörün önümüzdeki aylarda zorlanmaya başlayacağını vurgulayan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, maliyet artışlarının frenlenmesi ve enflasyonla mücadele için üç maddelik öneride bulundu.

BMD’nin üyeleri arasında yaptığı Nisan Ayı Anketi’nin sonuçlarını değerlendiren Sinan Öncel, şubattan itibaren yükseliş trendine giren ciroların nisanda dalgalı bir seyir izlediğini bildirdi.

Tüketicinin fiyat artışı beklentisi ile ihtiyaçlarını öne çekmesi nedeniyle satışların genel olarak iyi gittiğini, ancak maliyetleri fiyata yansıtamayan markalar için marjın daraldığını vurgulayan Öncel, şunları söyledi:

KİRALARDA YASAL ORANIN ÜZERİNDE KEYFİ ARTIŞLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ

“Organize perakende için kira ve AVM’lerdeki genel giderler en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Bazı AVM’lerde kiranın yüzde 20’sine varan oranlarda genel gider faturası kesiliyor. Biz yıllardır AVM’lerde kontrolsüz ve şeffaf olmayan genel giderlerden şikâyet ederken üstüne bir de özellikle cadde mağazalarının kiralarında yasal sınırın üzerinde keyfi artışlarla karşı karşıya kalmaya başladık. Kira artışları önümüzdeki aylarda perakendeci için çok daha yakıcı bir sorun haline gelecek. Nisan ayı itibarı ile ÜFE ve TÜFE arasındaki fark yüzde 52’ye ulaşmış bulunuyor. Ülkemiz için ciddi bir sorun haline gelen ve yüzde 70’e dayanan tüketici enflasyonunun frenlenmesi, özellikle sabit ve dar gelirli kesimlerin alım gücünün daha da düşmemesi için önerilerimiz şöyle:

Konut ve işyerlerindeki kira artışlarında TÜFE ortalamasına bir üst sınır belirlenmesi;

Mülk sahiplerine kira gelirleri için belli bir süre vergi muafiyeti ya da indirim getirilmesi;

AVM’lerde maliyetlere doğrudan yansıyan genel giderlerle ilgili yönetmeliğin perakende sektörünün beklentileri doğrultusunda tamamlanarak bir an önce yürürlüğe girmesi.

Türkiye’de ve dünyada enflasyon ve kira artışlarının önemli bir sorun olduğunu gözlemliyoruz. Sadece ülkemizde değil dünyada da özellikle kira artışlarını frenlemek için çeşitli önlemler tartışılıyor. Örneğin

Hollanda’da hükümet konutlarda kira artışına sınırlama getirecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Enflasyonun Hollanda’ya göre çok daha ciddi bir sorun olduğu ülkemizde benzer bir önlemin gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde atılacak bir adımın özellikle cadde mağazalarında karşı karşıya kaldığımız yasal oranın üzeride ve keyfi kira artışlarını dizginleyeceğine inanıyorum.”

Sinan Öncel, önerilerinin uygulamaya geçirilmesi halinde toplumun hemen her kesiminin rahat bir nefes alacağını, mahkemelerin gündeminde bulunan yüzlerce kira uyarlama davalarına yenilerinin eklenmesinin de önlenmiş olacağını sözlerine ekledi.