Tasarruf finansman şirketleri FKB bünyesine katıldı

Finans kesiminin önemli unsurlarından olan finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) olağanüstü genel kurulu 2 Ağustos’ta düzenlendi.

7292 sayılı kanun düzenlemesi ile FKB bünyesine katılım kararı alınan tasarruf finansman şirketlerinin sektör yönetim kurulu üyelerinin seçildiği olağanüstü genel kurulda tasarruf finansman şirketlerinin sektör kurulu başkanlığına Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal seçildi.

Konu kapsamında açıklamalarda bulunan FKB Başkanı Ali Emre Ballı, “Ekonomi yönetimimizin etkin koordinasyonu ve aldığı proaktif önlemlerle ekonomimizin gücüne, ülkemizin geçmiş dönemdeki tecrübelerine ve en önemlisi de değişen durumlar karşısında hızlı hareket etme kabiliyetine güveniyoruz. 2022 yılında eğilimin yeni gündeme alınan makro ihtiyati tedbirlerle birlikte enflasyonla mücadele ve dengelenme sürecine evrileceğini öngörüyoruz. Bu bakış açısıyla, temsil ettiğimiz beş sektörün ihtiyaçlarını en etkili şekilde gündeme taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. FKB olarak, sayıları 120’ye ulaşan üyelerimizle birlikte misyonumuza sahip çıkıyor, reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin ve bireysel müşterilerimizin yanında ve yakınında olmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Olağanüstü genel kurul sonrası, yapılan düzenlemelerle birlikte BDDK’nın verdiği faaliyet izni ile finans sektörüne dâhil olan yeni üyelerinin tasarruf finansman şirketlerinin FKB bünyesinde temsilinin resmen tamamlandığını belirten Ballı, şunları kaydetti: “Tasarruf finansman şirketleri sektör kurulu başkanlığına seçilen Sayın Eyüp Akbal’ı tebrik ediyor, tasarrufa dayalı faizsiz finans modeli esasına göre faaliyet gösteren Eminevim, Fuzul, Birevim, Katılımevim, İmece ve Sinpaş tasarruf finansman şirketlerinin FKB bünyesine katılmasından dolayı memnun olduğumuzu özellikle vurguluyor, sektörün bu yolculuğunda yeni iş modelleri ile başarılarına katkı sunmayı hedefliyoruz.”